Čestné uznanie Award

Za zásluhy a rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania.


21. februára 2018 bolo Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

Ponuka vzdelávania

OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA SOPK. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch,v ktorých vzdeláva. Spojená škola J. Henischa je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

čestné uznanie SOPK
Bratislava február 2018
Smartpen, poznámky zo školy
Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove

IoT Internet vecí

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!