DIGITEMP Bardejov

Meranie teploty termometrom DS18B20 pomocou pasívneho prevodníka 1-WIRE.


Pasívny prevodník 1-WIRE

Merať teplotu

Digitemp Bardejov

Čo je Digitemp?

Digitemp Temperature Sensors for Linux.
Program je šírený pod licenciou GNU (General Public Licence) a slúži na meranie teploty pomocou počítača.

1. Digitemp

2. Prevodník

1. Konfigurácia programu digitemp

1.1 cd /tmp
1.2. wget digitemp-3.6.0.tar.gz
1.3. tar -xvzf digitemp-3.6.0.tar.gz
1.4. cd digitemp-3.6.0
1.5. ls
 
Digitemp, linux
Digitemp, linux/ ls.
1.6. make ds9097 - pre DS9097 (pasívny adaptér)
1.7. ./digitemp_DS9097 -a -s/dev/ttyUSB0 -i
Digitemp, linux, digitemp_DS9097
Digitemp, linux/ digitemp_DS9097.
1.8. cp .digitemprc digitemp.conf
1.9. ./digitemp_DS9097 -a -c digitemp.conf
Digitemp, linux
Digitemp, linux
1.10. ./digitemp_DS9097 -q -t 0 -c digitemp.conf - Senzor 0
1.11. ./digitemp_DS9097 -q -t 1 -c digitemp.conf - Senzor 1
Digitemp, linux
Digitemp, linux
1.12. ./digitemp_DS9097 -q -t 0 -o "%b %d %H:%M:%S %R %.2C" -c digitemp.conf - Senzor 0, Stupeň
1.13. ./digitemp_DS9097 -q -t 0 -o "%b %d %H:%M:%S %R %.2F" -c digitemp.conf - Senzor 0, Fahrenheit
1.14. ./digitemp_DS9097 -q -t 1 -r500 -c digitemp.conf - Senzor 1 ,500 ms ( default 1000ms digitemp.conf ),error temperature 85.00

Prevodník (Passive adapter)

Pasívny prevodník slúži na pripojenie 1-WIRE čidiel.

Digitemp, prevodník, súčiastky
Digitemp, prevodník, súčiastky.

Na výrobu pasívneho prevodníka sme použili tieto súčiastky:

  • R1 - 1k5
  • D1 - BZX83 3,9V
  • D2 - BZX83 6,2V
  • D3, D4 - 1N5818
  • IC1 - DS18B20
  • konektor CAN9-Z
  • krytka na CAN9

USB to Serial RS-232 - prevodník

Digitemp, linux, prevodník.
Digitemp, linux, prevodník.
Digitemp, linux, prevodník.
Digitemp, linux, prevodník.
Merať teplotu