PLACHETNICA Bardejov

Meranie teploty


TEMPERATURE

Merať teplotu

Plachetnica na meranie teploty

V rámci dňa otvorených dverí bola slávnostne uvedená do prevádzky meteorologická stanica Juraja Henischa v rámci projektu DIGITEMP, ktorej základný kameň odhlalil riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Ing. Peter Dulenčin, PhD. a ktorá je umiestnená v átriu školy.

Ide o digitálne meranie teploty v 15 sekundových intervaloch, ktorá sa archivuje v databáze a vyhodnocuje sa graficky na stránke školy. Meteorologickú stanicu predstavuje plachetnica, ktorá je osvetlená RGB LED pásom a tak esteticky skrášľuje prostredie školy. Autorom projektu je Maroš Jusko, študent 4. ročníka odboru mechanik elektrotechnik, pod vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Františka Halušku.

Plachetnica

Konštrukcia plachetnice

školský projekt

Plachetnica

Led osvetlenie

školský projekt

Meteorologická stanica Juraja Henischa, Bardejov
Pamätný kameň

Bardejov, meteorologická stanica, pamätný kameň uvedenia do prevádzky

školský projekt

Meteorologická stanica Juraja Henischa, Bardejov
Autori projektu

Bardejov, meteorologická stanica, Ing. František Haluška, Maroš Jusko

školský projekt

Plachetnica
Osvetlená plachetnica

Meteorologická stanica v noci.

školský projekt

Plachetnica
Osvetlená plachetnica

Meteorologická stanica v noci..

školský projekt

Merať teplotu